Altres

European Comission Special Interest Group on Translation and Interpreting for Public Services - Final Report


- Health Care Interpreter Services: Strengthening Access to Primary Health Care. Vancouver Regional Report, 2006


- Ruth Morris - Articles on court interpreting


-Borg, A. (2011) EU agrees on Bill to ensure defendants’ right to information. A: The Malta Independent Online.


- Romero López, R. (2011). "L'acolliment de l'alumnat nouvingut als centres educatius" A 'Pedagogia'. Girona: Universitat.


- Pascual, M. (2010). "Situación de la mediación intercultural en el ámbito sanitario". Barcelona. Universitat Pompeu Fabra.


- Colloque International "Vers un réseau francophone d'interprétation en milieu social". Séville (Espagne), 10 et 11 novembre 2011.


Barrières linguistiques dans l'accès aux soins de santé (Canada)


Situación de la 
mediación 
intercultural en el 
ámbito sanitario

Polítiques d’immigració a Catalunya i respostes als problemes de comunicació amb la població immigrada 


- Congrés Internacional sobre l'acollida de les persones nouvingudes. Barcelona.


- La immigració des de l’àmbit de la salut. Agència de Salut Pública de Barcelona.


- Jornada Salut i immigració. Un repte per a l'administració social. Montcada i Reixac.


Les xarxes transnacionals i les pràctiques multilingües en espais gestionats per persones migrades: El cas dels locutoris. Exposició i presentació de l’estudi a càrrec de Maria Sabaté.


The Terminology of Health Care Interpreters: A Glossary of Terms (Revised 2008)


Mistakes by Hindi interpreter leads to mistrial in Brampton sex assault case


JoSTrans: Journal of Specialised Translation


          - Núm. 14: Dedicat a la ISP


Meta: Journal des Traducteurs


MonTI: Monografías de Traducción e Interpretación)


- New Voices in Translation Studies


Panace@ 


Papers Lextra


Puentes: Hacia nuevas investigaciones en la mediación intercultural.


- Quaderns: Revista de traducció


 Translation Journal


 


Interpreting, publicada por John Benjamins


The Interpreter's Newsletter


- Interpretar para la Justicia


- Intérpretes y traductores en los juicios. La validez de los documentos traducidos ante los tribunales


- Agència de Salut Pública de Barcelona (2011). "Immigració i serveis sanitaris a la ciutat de Barcelona. La perspectiva de la població marroquina, xinesa, equatoriana i pakistanesa."


Language Barriers in Health Care Settings:  An Annotated Bibliography of the Research Literature


Revista lengua y migración 


- Conferencia de Centros y Departamentos de Traducción e Interpretación del Estado Español (CCDUTI)


 - Revista Traditori, núm. 3. Monográfico sobre Traducción e Interpretación en los Servicios Públicos


- Traducción contra exclusión social

- Training provision for Public Service Interpreting and Translation in England

Campus d'excel·lència internacional U A B