La cobertura de la negociació col·lectiva és un element clau dels sistemes de relacions laborals, ja que determina la capacitat dels convenis col·lectius per protegir als treballadors. Altrament, també s'ha identificat com a una eina institucional clau que redueix les disparitats d'ingressos i limita la dualització del mercat de treball. Així doncs, assegurar una cobertura elevada esdevé un element clau per a garantir una recuperació inclusiva i socialment sostenible.

Un dels factors que més incideixen en les institucions de negociació col·lectiva és l'augment de la subcontractació, ja que, no només modifiquen les fronteres de les empreses, sinó que, al mateix temps, fragmenten la base de representació dels sindicats.

Finançat per la DG d'Ocupació, Assumptes Socials i Inclusió de la Comissió Europea i amb la participació de 5 socis europeus, el projecte RECOVER aborda l'objectiu de la UE de millorar els coneixements sobre les institucions i pràctiques de relacions laborals en tota la UE.
En particular, RECOVER analitza si i de quina forma el creixement de la subcontractació està provocant problemes de cobertura per als treballadors d'aquests serveis subcontractats. Per tant, el projecte compararà casos de buits de cobertura de la negociació col·lectiva en els serveis de tercers a nivell sectorial i d'empresa en sis països.