Aquest Programa de Cooperació Educativa consisteix en la realització d'un segon cicle especial a la Llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses de la Facultat de Ciéncies Econòmiques i Empresarials i a la Llicenciatura d'Economia de la UAB, amb dos períodes de pràctiques amb tutor a Empreses i Institucions, i es desenvolupa a l'empara del Reial Decret 1.497/1981 de 19 de juny modificat pel Reial Decret 1.845/1994 de 9 de setembre. Més informació.

Campus d'excel·lència internacional U A B