Pla d'estudis

COM S’ORGANITZEN ELS ESTUDIS PER MÒDULS

L’estudiant ha de cursar 30 crèdits dels mòduls obligatoris (15 crèdits cada un); 30 crèdits dels mòduls temàtics optatius de 10 crèdits, fins a un total de 60 ECTS crèdits.

Mòduls optatius de 10 crèdits: OFERTA 2012-2013

Els tres mòduls que s'oferiran per al curs 2012-2013 són:

  • Didàctica de la Lengua Escrita
  • Didàctica de la Literatura
  • Plurilingüisme Escolar

Mòduls obligatoris de 15 crèdits

Metodologia de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura (inclou seminaris i tallers amb professorat visitant)

Introducció a la Recerca i Treball de Fi de Màster

Programes amb els continguts dels mòduls 2012-2013 (hi pot haver algun canvi fins al setembre 2012) 

Calendari del curs 2012-2013 (hi pot haver algun canvi fins al setembre 2012)

Més informació sobre l'organització de les sessions (presencials i virtuals)

Campus d'excel·lència internacional U A B