Organització de les sessions presencials i virtuals

Les activitats no presencials representen la major part de la dedicació de l’estudiant. La comunicació amb el professor/a es canalitza a través d’una plataforma a Internet.  Les activitats d’aprenentatge que es porten a terme a través d’aquest entorn inclouen recerca bibliogràfica i lectures; discussions; tutories virtuals; treball cooperatiu a distància entre estudiants; presentació als companys de petites activitats de recerca; pràctica de recollida i tractament de dades; anàlisis de recerques dins el mateix camp; estudis de cas; etc.   Els estudiants que ho desitgin poden també accedir a tutories presencials individuals o de grup.


Les activitats presencials es desglossen en: exposicions  del professor; discussió de petit i gran grup i exposició dels estudiants.


La docència s’organitza de la següent manera:Fase extensiva d’octubre al 9 de juny: docència bimodal que combina treball gestionat a través de la intranet virtual de la universitat, amb classes presencials en les tardes dels dimarts i dimecres a la Facultat de Ciències de l’Educació, Campus de Bellaterra de 17:30 a 20:30. Només cal assistir a les sessions relacionades amb els mòduls matriculats.


Els estudiants que per raons de feina o de domicili tinguin dificultats per assistir-hi podran demanar la substitució de les classes presencials de la fase extensiva per tutories personals a distància.


Fase Intensiva d’estiu: del 25 de juny al 3 juliol, ambdós inclosos. Durant aquesta fase es realitzen les tasques d’avaluació final dels mòduls optatius i obligatoris, en sessions presencials de tarda.  L’assistència és obligatòria.  

Campus d'excel·lència internacional U A B