Línies de Recerca del Màster i Estudis Doctorals

Línies de Recerca (Informació més detallada)

 • Acollida lingüística
 • Aprenentatges lingüístics per projectes (Project Based Language Learning)
 • Avaluació a les àrees de llengua amb finalitats sumatives i formatives
 • Didàctica de la literatura
 • Educació plurilingüe
 • El desenvolupament de les estratègies lectores
 • Ensenyament de llengües i interculturalitat
 • Ensenyament i aprenentatge de la llengua oral
 • Ensenyament i aprenentatge de les llengües (primera, segones i estrangeres)
 • Epistemologia en didàctica de la llengua i la literatura
 • Formació de professorat de llengües i literatura
 • Interacció i aprenentatge de llengües
 • L’ensenyament de la composició escrita
 • La llengua escrita en situació acadèmica
 • Les llengües segones i estrangeres com a vehicle d'aprenentatge a les àrees curriculars
 • Literatura infantil i juvenil
 • Motivació, actituds i aprenentatge de llengües
 • Planificació curricular a les àrees de llengua i literatura
 • Planificació lingüística
 • Primer aprenentatge de la lectura i l’escriptura
 • Promoció de la lectura
 • Reflexió metalingüística i ensenyament de la gramàtica
 • Ús de les TAC per promoure aprenentatges lingüístics

 Enllaços als grups de recerca del departament:

 • Grup de Recerca sobre Ensenyament i Aprenentatge de Llengües (GREAL)
 • Grup de Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües (GREIP)
 • Grup de Recerca en Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària (GRETEL)
 • Semiimmersió en llengua estrangera a l’aula inclusiva (CLIL-SI)
Campus d'excel·lència internacional U A B