Informació General

Per als alumnes llicenciats o amb graus de 4 anys, el Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura habilita per a l'accés als Estudis de Doctorat.

Per als diplomats, caldrà cursar a més 60 crèdits d'un altre màster o bé 60 crèdits de complements de formació per poder obtenir l'accés al màster.

Informació sobre el Màster:

Docència bimodal (virtual i presencial)

Curs acadèmic de l’octubre a la primera setmana de juliol

Accés a publicar en una revista acadèmica pròpia del departament, amb un comitè científic internacional

Conferenciants i col•laboradors internacionals

Conferències Interuniversitàries / Programa 2012 / Altres anys

Títol de Màster Oficial de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona

Informació sobre els Estudis Doctorals

Menció de Qualitat

Adaptats al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

La menció de qualitat dona accés a convocatòries d’ajuts de mobilitat per a estudiants i professors

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B