Admissió al programa del màster o als estudis doctorals

 El Màster de Recerca en Didàctica de la Llengua i la Literatura està pensat, prioritàriament, per als graduats en filologies, humanitats, traducció i interpretació i en magisteri. No obstant, es contempla que s'hi puguin matricular graduats en les titulacions estretament relacionades amb la llengua i la comunicació verbal o l'educació.

Per saber quins són els requisits (generals) per accedir a un màster oficial, aneu a la pàgina d’informació de l’Escola de Postgrau

Requisits específics per accedir al nostre màster

Els estudis de doctorat en Didàctica de la Llengua i la Literatura estan adreçats a la formació d'investigadors. Posen l'èmfasi en la metodologia de recerca i les tècniques d'investigació i desemboquen en la confecció de la tesi doctoral.

Requisits específics i passos per accedir als nostres estudis doctorals


 

Campus d'excel·lència internacional U A B