El projecte de recerca

"Estratègies de supervivència de les llars en situació de pobresa:

El paper de les xarxes de suport formal i informal

en períodes de crisi econòmica"

 

Avui en dia a Catalunya moltes llars es troben en situació de pobresa. Els estudis clàssics de la pobresa solen centrar-se en la descripció dels perfils demogràfics i en les tendències a llarg termini, però rarament s'estudia com aconsegueixen aquestes llars arribar a final de mes; és a dir, quines estratègies i pràctiques fan servir aquestes llars.

No obstant això, aquesta anàlisi és fonamental per a reforçar o dissenyar polítiques encaminades a combatre la pobresa. Encara que s'assumeix que les llars necessitades depenen de sistemes de suport formal i informal, en el context actual de crisi socioeconòmica es donen dues particularitats. Primer, que els programes de suport governamentals han sofert una minva considerable. I segon, que les xarxes de suport informal (familiars, amics,...) de les persones en situació de vulnerabilitat social no són adequades per a proporcionar suport suficient.

Tenint en compte aquests fets, els objectius de la nostra recerca (2016-2020) són els següents:

  1. Realitzar una anàlisi en profunditat de les formes en què les llars en situació de vulnerabilitat social en contextos de crisi econòmica tiren endavant; és a dir, analitzar la natura de les ajudes formals (estat, institucions públiques i privades, etc.) i informals, i la seva variabilitat en el temps;
  2. Analitzar la interacció entre el suport formal i l'informal, és a dir, tant la influència de les xarxes informals en l'accés i ús dels sistemes formals, com la manera en què les institucions caritatives i les associacions civils contribueixen a enfortir les xarxes informals.

​El projecte rep finançament del programa Recercaixa (Recercaixa, 2015ACUP 00145).

Tríptic informatiu del projecte

Campus d'excel·lència internacional U A B