TISA

El Màster / Diplomatura de Postgrau de Tècniques d'Investigació Social Aplicada [TISA] és una iniciativa conjunta del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, del Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona, i del Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  (COLPIS).

L'objectiu del Màster/Diplomatura de Postgrau és oferir una formació especialitzada de postgrau destinada al coneixement i ús de les tècniques d'investigació avançades en el camp de les ciències socials, en particular, en l'àmbit de la Sociologia i de la Ciència Política, amb una orientació aplicada i de professionalització.

El Máster / Diplomatura de Postgrado de Técnicas de Investigación Social Aplicada [TISA] es una iniciativa conjunta del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, del Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones de la Universidad de Barcelona, y del Colegio de Politólogos y Sociólogos de Cataluña  (COLPIS).

El objetivo del Máster/Diplomatura de Postgrado es ofrecer una formación especializada de postgrado destinada al conocimiento y uso de las tècnicas de investigación avanzadas en el campo de las ciencias sociales, en particular, en el ámbito de la Sociologia y de la Ciencia Política, con una orientación aplicada y de profesionalización.

Màster Interuniversitari TISA: http://pagines.uab.cat/tisa

Informació UAB (català):  Màster | Diplomatura
Información UAB (español):  Máster | Diplomatura

 

             

Ranking UB                                                                                       Ranking UAB

Campus d'excel·lència internacional U A B