Webs institucionals

A banda d'altre material les pàgines web institucionals dedicades a la ciència ens proporcionen tot sovint directoris de centres de recerca i dades estadístiques. Us llistem les que considerem de més utilitat:

Àmbit català

Àmbit espanyol

Célula madre
Célula madre. Font: Galería Descubrimientos. Innovación y Tecnología siglos XX y XXI
© Ministerio de Economía y Competitividad

Àmbit internacional

Campus d'excel·lència internacional U A B