Universitats

Les universitats solen disposar d'unitats que difonen els resultats de la investigació, tant a les agències de notícies i mitjans com a la societat en general. Aquestes unitats poden ser més o menys sofisticades des de gabinets de premsa a observatoris de divulgació científica. Aquesta funció a vegades la desenvolupen les Oficinas de Transferencia de Resultados de la Investigación (OTRI) centrades en dinamitzar les relacions entre la universitat i les empreses. També són molt freqüents les anomenades Unidades de Cultura Científica, entitats promocionades per la FECYT. Us llistem les més conegudes al nostre país:

Àmbit català

Àmbit espanyol

Foto: Galería Instalaciones científicas y tecnológicas singulares
© Ministerio de Economía y Competitividad
Campus d'excel·lència internacional U A B