Recursos comunicatius

Divulgar informació complexa a un públic no especialitzat, sense simplificar-la ni desvirtuar-la, no es una tasca fàcil. Us llistem una sèrie de guies i recursos destinats a ajudar al periodista a comunicar millor la ciència:

Campus d'excel·lència internacional U A B