Literatura científica

 Revistes i bases de dades

Podeu cercar revistes (digitals i en paper) i bases de dades al Catàleg UAB amb l'esquema "matèria revistes" (per exemple biologia revistes) o "matèria bases de dades" (per exemple medicina bases de dades). També podeu fer servir Trobador per cercar informació exclusivament digital (revistes, llibres, bases de dades, tesis, articles, etc). Exemples de bases de dades de prestigi internacional són Web of Knowledge i Scopus, totes dues multidisciplinars.

Les pàgines web de moltes revistes científiques són una bona opció per mantenir-se informat del que es va publicant. Revistes prestigioses com Nature o Cell donen lliure accés al text complet de molts dels seus articles.

Algunes revistes de divulgació científica:

 Repositoris en accés obert

Moltes bases de dades i revistes científiques són de pagament, fet que limita l'accés a aquests tipus d'informació. En els últims vint anys, però, el moviment d'accés obert ha aconseguit impulsar no només la publicació de nombroses revistes científiques gratuïtes sinó la creació de repositoris d'informació científica publicada habitualment sota llicencies Creative Commons. La legislació espanyola (article 37 de la Ley 14/2011 de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación), europea (7è programa marc de la CE) i les polítiques institucionals (com la Política institucional d'accés obert de la UAB) fomenten aquesta tendència i avui en dia els repositoris són una bona font per trobar informació científica de qualitat de forma gratuïta.

Aquests repositoris poden ser molt variats: institucionals o cooperatius, temàtics o multidisciplinars amb un únic o variat tipus de documents. Us oferim una petita mostra; trobareu altres repositoris a directoris com OpenDOAR (cerca per matèria, país...); també podeu consultar rankings.

Àmbit català

 • DDD (Dipòsit Digital de Documents de la UAB). Recull la producció docent, científica i institucional de la nostra universitat. Encapçala el rànquing de repositoris espanyols i és el 10è del món. Hi podeu trobar llibres, revistes, tesis, etc. Permet la cerca per varis camps incloent el text complet
 • RACO (Revistes Catalanes en Accés Obert). Inclou una classificació per matèries
 • Recercat. Repositori cooperatiu en el que es pot consultar la literatura de recerca de les universitats i centres d'investigació de Catalunya
 • TDX. Repositori que conté tesis doctorals llegides principalment a les universitats de Catalunya però també a altres comunitats autònomes

Àmbit espanyol

 • Dialnet. Base de dades de sumaris de revistes científiques i humanístiques d'Espanya i Amèrica Llatina; s'inclou l'enllaç al text complet si aquest està disponible. També es troben altre tipus de material com llibres i tesis doctorals
 • Digital CSIC. Repositori institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
 • Recolecta. Plataforma que agrupa tots els repositoris científics de l'estat espanyol. Opcions de cerca simple i avançada
 • RECYT (Repositorio Español de Ciencia y Tecnología). Plataforma de gestió, edició i accés al contingut de revistes científiques

Àmbit internacional

 • Arxiv.org e-Print Archive. Lliteratura científica en els camps de les matemàtiques, física, informàtica i biologia. De la Cornell University
 • CiteSeerX. Informàtica
 • DOAJ (Directory of Open Access Journals). Directori que ofereix l'accés al text complet de revistes científiques i acadèmiques d'àmbit multidisciplinar
 • PubMed. Servei de la National Library of Medicine, que dóna accés a Medline i a altres revistes sobre ciències de la vida, amb enllaços a altres bases de dades i a articles a text complet
 • Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal). Multidisciplinar
 • SciELO. Revistes científiques llatinoamericanes

Avaluació de la recerca

Quines són les revistes més rellevants d'una determinada matèria? I els investigadors més citats? Aquestes preguntes són importants per un periodista científic ja que ens permet fer un seguiment de la recerca més puntera en un camp determinat i valorar-ne el seu impacte. Us presentem les principals eines d'avaluació de la recerca; tingueu en compte que totes elles presenten un biaix cap a revistes de l’àmbit anglosaxó:

 • EigenFACTOR. Indicador de la influència o repercussió global de les revistes. Permet obtenir un llistat de les revistes més rellevants per matèries
 • Scopus. Base de dades bibliogràfica de literatura científica, d’Elsevier. Proporciona eines per valorar revistes com l’index SCImago journal rank i informació d'autors com l'Author analyzer
 • Web of knowledge. És la plataforma més coneguda a nivell internacional. Proporciona eines per valorar revistes (com el factor d'impacte) i investigadors com el índex h o el nombre de cites

Per saber com consultar aquests i altres indicadors us recomanem la consulta de Eines i recursos documentals per la docència i recerca, especialment el document dedicat als índexs d'impacte.

Foto: Galería Instalaciones científicas y tecnológicas singulares
© Ministerio de Economía y Competitividad
Campus d'excel·lència internacional U A B