Fonts d'informació

Carlos Elias a la seva tesi doctoral Flujos de información entre científicos y prensa (Universidad de La Laguna, 2000) porta a terme un estudi de les fonts de les noticies científiques publicades a la premsa espanyola i conclou que són molt escasses; pel que fa a les fonts espanyoles el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) és la font del 48,1% de les notícies; pel que fa a les fonts estrangeres bàsicament es limiten a les revistes Nature i Science.

A les conclusions de la tesi l'autor afegeix:

“En general, los periodistas españoles confían excesivamente en los gabinetes de prensa científicos, tanto de instituciones oficiales como el CSIC como de las revistas especializadas, y no contrastan suficientemente las informaciones” (pàg. 367)

En aquest apartat us mostrem un ampli ventall de fonts d’informació científica que esperem us siguin d'utilitat:

Campus d'excel·lència internacional U A B