Agències de difusió científica

La seva missió és difondre els coneixements científics als mitjans de comunicació i a Internet tot fent d'intermediaris entre els investigadors i els mitjans. Hi podem trobar material molt variat (notícies, conferències, seminaris, articles divulgatius, material audiovisual i bases de dades d'experts) i opcions de consulta molt àmplies. Disposen d'un àrea pública de lliure consulta i d'una altra que requereix un registre gratuït (per a periodistes i institucions científiques). Les institucions científiques poden enviar notes de premsa i fitxes d'investigadors; per la seva banda els periodistes poden accedir (entre d'altres continguts específics de cada agència) a:

  • Embargaments. Informacions referents a una notícia o article científic que encara no s'ha fet pública i que per tant encara no pot aparèixer als mitjans fins el dia o hora establerts per la revista de referència
  • Alertes informatives. Sistema de referències breus dels articles més destacats que els investigadors escriuen en publicacions d'impacte internacional
  • Fitxes d'investigadors. Inclouen dades de contacte, línies d'investigació i informació curricular de la comunitat científica

Àmbit espanyol

El Servicio de Información y Noticias Científicas (SINC) és l'agència de difusió científica d'àmbit estatal. Es tracta d'un servei públic creat el 2008 i dependent de la FECYT que inclou totes les àrees del coneixement (ciències naturals, medicina i tecnologia però també humanitats i ciències socials). Inclou noticies, reportatges, entrevistes, agenda, especials i material audiovisuals (vídeos, fotografies, il·lustracions i infografies). Tots aquests continguts tenen una llicència Creative Commons 2.5 i són consultables per àrees temàtiques, comunitats autònomes o per tipus de contingut.

Com a la resta d'agències existeix una zona d'accés restringit per a periodistes i institucions registrades. A la pàgina de registre es poden inscriure aquells periodistes que depenguin o col·laborin amb un mitjà de comunicació verificable (premsa, ràdio, televisió o en línia). Un cop registrats, els periodistes poden accedir als embargaments, alertes informatives, fitxes d'investigadors, material multimèdia en alta resolució i possibilitat de comentar les noticies. Resulta d'interès l'exhaustivitat de la seva pàgina Enlaces de la ciencia amb llistat de centres d'investigació, parcs tecnològics, etc.

A Espanya hi ha també agències de divulgació científica autonòmiques com:

Àmbit internacional

  • AlphaGalileo. Servei de notícies sobre investigació en l'àmbit europeu usat per més de 8.000 periodistes de tot el món. Inclou ciència, salut i tecnologia, però també humanitats, ciències socials, arts i negocis. Podem trobar notes de premsa sobre investigació i novetats editorials, esdeveniments, material audiovisual, material per a mitjans audiovisuals (podcasts, videoclips, etc). Permet cercar per paraula clau, geogràfic, àrees temàtiques i tipologia documental. La pàgina està en diferents llengües, entre elles el castellà. Podeu consultar Servicios a los medios
  • Eurekaalert. Portal creat per l'American Association for the Advancement of Science. Inclou totes les àrees del coneixement amb categories temàtiques molt específiques. Disposa d'opcions de cerca simple i avançada, una galeria multimèdia i Science sources, una base de dades internacional de cerca d'institucions científiques. Com la resta d'agències té un àrea pública de lliure consulta i un àrea restringida a periodistes (inclosos els freelancers) i les Public Information Officer (PIO) que es poden registrar gratuïtament. La web es pot consultar en diversos idiomes entre ells el castellà. Informació sobre el registre com a periodista
  • NewsWise. Els periodistes poden accedir a noticies embargades i contactar amb experts. També inclou un directori internacional d'institucions d'investigació
Imatge: Cartell de La ciencia es noticia. Mostra gràfica del SINC sobre fotoperiodisme científic.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B