Organització

•    Organització del I Simposi sobre l’Ensenyament a distància i semipresencial de la Tradumàtica. Juny 2002. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB. < http://www.fti.uab.es/tradumatica/jornades/ >.

•    Organització de la 3ª conferència internacional CULT (“Corpus Use and Learning to Translate”). Gener 2004. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB. < http://www.fti.uab.es/cg.cult.bcn >.

• Organització del VI Congrés Internacional de Traducció i d’Interpretació. “Ensenyament a distància de traducció i llengua”. Maig 2004. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB. < http://www.fti.uab.es/congres2004 >.

•    Membre del Comitè Científic del I Simposi International de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals. 21-23 Juny 2010. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    Col•laboració en l’organització del VII Congrès Internacional de Traducció “Els Elements Paratextuals en Traducció” i el I Simposi International de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals. 21-23 Juny 2010. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB. < http://www.fti.uab.es/departament/congres-simposi/index.htm >.

•    Responsable de la sèrie de seminaris “Methodology in process research” impartits per la professora R. Jääskeläinen (University of Eastern Finland). Juny 2010. (10 hores). Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B