Línies

Formació en traducció i interpretació

Traducció de textos especialitzats

Tradumàtica. TICs aplicades a la traducció

Aplicació de la metodologia empírica en la recerca sobre traducció i interpretació

Campus d'excel·lència internacional U A B