Grups i projectes

Participació en grups de recerca:

· Membre del grup d’investigació PACTE (“Processos d’Adquisició de la Competència Traductora y Avaluació”). Des de 2000. Departament de Traducció i d'Interpretació. UAB.
· Membre del grup de treball TRADUMÀTICA. Des de 2000. Departament de Traducció i d'Interpretació. UAB.
· Membre del grup e-Tradumàtica (dins el grup Tradumàtica), dedicat a l’ensenyament a distància de la Tradumàtica. 2003. Departament de Traducció i d'Interpretació. UAB.

Participació en projectes subvencionats:

· “Procesos de Adquisición de la Competencia Traductora y Evaluación” (PACTE) (PB96-1125), Ministerio de Educación y Cultura. 1997-2000.
· “Estudio empírico sobre la competencia traductora” (PACTE) (BFF2001-2510), Ministerio de Ciencia y Tecnología. 2001-2005.
· “Un enfoque cognitivo-discursivo en la formación de traductores: Una investigación empírico-experimental del producto y del proceso de la traducción con la aplicación de las nuevas tecnologías” (PHB2002-0010-PC), Programa Hispano-brasileño de Cooperación Interuniversitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte entre el grup Pos-Lin Net de la Universidade Minas Gerais i PACTE. 2002-2004; 2004-2006.
· Grup de recerca consolidat (PACTE) (2002SGR 00178), Ajuts per donar suport als grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR), III Pla de Recerca de Catalunya (2001-2004), Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 2002-2005.
· El grup PACTE pertany a l’Institut de Neurociències de la UAB des de 2001.
· Red Temática "Observatorio de Tecnologías de la Traducción", de la qual forma part el Grup Tradumàtica (TIC2002-11705-E). Ministerio de Educación y Ciencia. 2002-2004.
· “Dossier docent i d'aprenentatge en Terminologia i Traducció Especialitzada” (2005MQD 00152), Projecte MQD, Agaur- Generalitat de Catalunya. 2005-2007.
· Grup de recerca consolidat (PACTE) (2005SGR 00959), Ajuts per donar suport als grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR), Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 2005-2008.
· Grup de recerca consolidat (PACTE) (2009SGR0064), Ajuts per donar suport als grups de recerca consolidats de Catalunya (SGR), Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. 2009-2013.
· “Estudio empírico de la Adquisición de la Competencia Traductora en traducción escrita” (PACTE) (FFI2009-07960), Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010-2012.
· “Red temática de investigación empírica y experimental en traducción” (FFI2010-11995-E), Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN). 201 -201 .
· “EFECT (Expert Field Environment Collaborative Training)” (2010MQD00066), Projecte MQD, Agaur – Generalitat de Catalunya. 201-201.
· Col•laboració en el projecte de corpus Climate Change de la Aston University. 25 hores. Juliol 2011.
· “ClipFlair: Foreign Language Learning through Interactive Revoicing and Captioning of Clips” (519085-LLP-2011-ES-KA2-KA2MP), Unió Europea, 2011-201

Campus d'excel·lència internacional U A B