Gestió

•    Sotscoordinadora d’Intercanvis. Deganat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. UAB. Febrer 2007-Febrer 2008.
•    Sotscoordinadora de Titulació. Gener 2009-Setembre 2010. Deganat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. UAB.
•    Membre de la comissió nomenada pel degà per a la coordinació de la implantació del nou pla d’estudis de Traducció i Interpretació. Gener 2009-Novembre 2011. Deganat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. UAB.
•    Coordinadora de Titulació. Setembre 2010-Febrer 2011. Deganat de la Facultat de Traducció i d’Interpretació. UAB.

Campus d'excel·lència internacional U A B