Edició

(2009) (ed.) Amb les professores A. Beeby y P. Sánchez-Gijón. Corpus Use and Translating: Corpus Use for Learning to Translate and Learning Corpus Use to Translate (Benjamins Translation Library, 82). Amsterdam: John Benjamins.

(2009) Grup Tradumàtica. L’aplicació dels corpus lingüístics a la traducció [en línia]. No. 7. Barcelona: Patricia Rodríguez-Inés (ed.). Publicació seriada regular. Disponible a < http://www.fti.uab.cat/tradumatica/revista/ >.

(2004) Grup Tradumàtica. Actes del Primer Simposi sobre l’Ensenyament a distància I semipresencial de la Tradumàtica [en línia]. No. 01. Barcelona: Patricia Rodríguez-Inés (ed.). Col•lecció Papers de Tradumàtica. Publicació seriada irregular. Disponible a < http://www.fti.uab.es/tradumatica/papers >. ISSN 1698 - 0913.

Campus d'excel·lència internacional U A B