Assistència

•    IV Congrés internacional sobre traducció. Maig 1998. UAB.

•    Seminari “Ideología y Discurso” ofert pel professor T. van Dijk. Novembre 1999. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

•    IV Trobades de Traducció. “Las nuevas tecnologías y el traductor”. 17-18 Febrer 2000. Universidad de Alcalá, Madrid.

•    Conferència “Research Models in Translation Studies”. 28-30 Abril 2000. UMIST, Manchester.

•    XVIII Congrés Nacional AESLA. “Perspectivas recientes en la adquisición de lenguas”. 4-6 Maig 2000. Universitat de Barcelona.

•    “TALC 2000”, Teaching and Language Conference. 19-23 Juliol 2000. Karl-Franzens University Graz, Àustria.

•    V Congrés Internacional de Traducció. “Interculturalitat i traducció: les llengües menys traduïdes”. 29-31 Octobre 2001. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    XII Susanne Hübner Seminar. “Corpus linguistics: Theory and applications for the study of English”. Novembre 2003. Universidad de Zaragoza.

•    IX Semana de Letras. “As Letras e seu ensino”. 19-21 Setembre 2006. Departamento de Letras. Instituto de Ciências Humanas e Sociais. Universidade Federal de Ouro Preto. Brasil.

•    Simposi Interinstitucional. “Teoría da Relevância, cognição e competência do tradutor”. 29 Setembre 2006. NET (Núcleo de Estudos da Tradução) i Poslin. FALE (Faculdade de Letras). UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais). Brasil.

•    III Congreso de la Asociación Ibérica de Estudios de Traducción e Interpretación (AIETI). “La traducción del futuro. Mediación lingüística y cultural en el siglo XXI”. 22-24 Març 2007. Universitat Pompeu Fabra, Barcelona.

•    Congrès Internacional “Traducción en la Era de la Información”. 22-24 Octobre 2008. Universidad de Oviedo.

•    I Congrès Internacional de Lingüística de Corpus (AELINCO). 7-9 Maig 2009. Universidad de Murcia, Murcia.

•    Aston Corpus Symposium. 22 Maig 2009. Aston University, Birmingham.

•    Seminari Permanent de Recerca. “Géneros textuales para la traducción (especializada): el grupo GENTT” ofert per la professora I.G. Izquierdo (Universitat Jaume I). 22 Març 2010. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    Seminari Permanent de Recerca. “Metodología de la investigación con géneros” ofert per la professora I.G. Izquierdo (Universitat Jaume I). 24 Març 2010. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    Seminari Permanent de Recerca. “Competencia traductora y género textual” ofert per la professora I.G. Izquierdo (Universitat Jaume I). 24 Març 2010. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    VII Congrès Internacional de Traducció “Els Elements Paratextuals en Traducció” i el I Simposi International de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals. 21-23 Juny 2010. Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    Seminaris Riita Jääskeläinen. Juny 2010. (10 hores). Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB. (asistencia, pero no tengo certif)

•    Seminari “Future orientations in methodology in process research” ofert per la professora R. Jääskeläinen (University of Eastern Finland). 5 Juliol 2010. (4 hores). Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    Seminari “Using information and communication technology to explore translation processing: Researching the interaction of comprehension, mapping, and production processes in translation” ofert pel professor A.L. Jakobsen (Copenhagen Business School). 5 Juliol 2010. (4 hores). Departament de Traducció i d’Interpretació. UAB.

•    “Jornadas sobre resultados del estudio experimental de PACTE sobre Competencia Traductora”. 1-2 Octobre 2010. El Seminari, Vic.

•    “Discourse and Corpus Linguistics” (Congrès internacional). University of Birmingham. 2011.

Campus d'excel·lència internacional U A B