Travelling Through Arts

L'aprenentatge, des de la perspectiva socioconstructivista, és un procés de construcció del coneixement. Per això, l'ensenyament hauria de ser un procés de creació de bastides que afavoreixin la construcció del coneixement per part de l'aprenent i no un procés de transmissió de sabers i tècniques. L'adopció d'aquest paradigma, juntament amb la necessitat d'atendre les demandes de la societat de la informació i el coneixement immersa en un procés de globalització, explica perquè és important que el currículum escolar promogui pràctiques holístiques. En elles, els aprenents, i no el professorat, es converteixen en l'eix de l'aprenentatge, el qual s'articula a partir del desenvolupament de competències en lloc de centrar-se en la memorització de continguts.

L'aprenentatge basat en projectes és cada vegada més present en les escoles catalanes, especialment mitjançant projectes que contemplen la connexió entre continguts d'assignatures amb l'adquisició de les llengües. Els bons resultats que s'han obtingut en els centres amb aquesta metodologia ha estat una de les raons per la qual hem adoptat aquest acostament com a instrument per millorar el desenvolupament integral de les competències lingüístiques, audiovisuals, i digitals, així com també les competències relacionades a els coneixements interdisciplinaris. Travelling through art és un projecte de quatre setmanes dissenyat per Escola Sant Jordi (Mollet del Vallès) que tenia l'objectiu de cohesionar les pràctiques escolars intercurriculars. La proposta va ser dirigida als 48 estudiants de primer any i incloïa cinc mestres i cinc matèries (arts, català, anglès, TIC i ciències socials). En aquest projecte van estar també involucrats dos investigadores del GREIP (de la Universitat Autònoma de Barcelona), així com professors i alumnes de segon any de l'escola Thornwood School, a Mississauga, Canadà.

El projecte es centrava en apropar als estudiants a l'apreciació artística a través de l'obra d'un pintor local, Joan Abelló. Alhora, aquest procés contemplava el desenvolupament de les seves habilitats de lecto-escriptura, de competències digitals i l'ampliació dels seus coneixements del seu entorn local immediat. A mesura que la premissa de l'aprenentatge basat en projectes és que aquest aprenentatge ha de tenir un propòsit que vagi més enllà de les parets de l'aula, la col·laboració del Museu Abelló (Mollet del Vallès), de l'arquitecte local i del col·leccionista d'art Josep Maria Blanch va ser clau en el nostre projecte i es va veure reflectit en el resultat del producte final dels estudiants.

La participació dels alumnes de segon grau de l'Escola Thornwood (Mississauga, Canadà) va introduir als nens i nenes del Joan Abelló a un altre artista, el canadenc Rob Gonçalves, la qual cosa va permetre comparar els dos estils artístics, a més de crear el context per a la combinació d'aprenentatge basat en projectes amb la web 2.0.
Així doncs, el projecte que es va proposar inicialment per a la classe d'anglès, es va convertir en un projecte escolar transversal que servia per millorar el desenvolupament conjunt de múltiples competències a través de telecol·laboració. En conseqüència, la perspectiva de l'educació es va desplaçar d'una noció fragmenta de les àrees del coneixement cap a criteris més amplis, interdisciplinaris i de múltiples plans d'estudi de competències.

Campus d'excel·lència internacional U A B