Producció del Projecte

La producció a partir d'aquest projecte es pot dividir en tres àrees generals:

Presentacions a conferències


Els membres de l'equip de recerca PADS han presentat el projecte a nivell nacional i internacional en llocs reconeguts acadèmicament. Els suports visuals de les presentacions estan disponibles en aquesta pàgina web.

Publicacions


Les diverses àrees de recerca que abasta el projecte permeten tant publicacions en format de difusió, com la publicació d'articles d'investigació en revistes de prestigi acadèmic acreditat. Els resums de les publicacions estan disponibles en aquesta pàgina web.

Materials


La política d'aquest equip d'investigació comporta un treball cooperatiu amb els professionals d'educació primària i secundària que ens han obert les seves aules. Això inclou el treball conjunt en el disseny dels materials (que després són reutilitzables) així com el suport tècnic i presencial necessari proporcionat dins de la classe per dur a terme els projectes telecol·laboratius. Els materials didàctics es poden trobar a les seccions de cada projecte.

Campus d'excel·lència internacional U A B