Tercer Sector

Entenem per tercer sector com a entitats socials no lucratives com associacions, cooperatives, fundacions, empreses d'inserció i centres especials de treball.

La Taula del Tercer Sector és un exemple d'organització de tercer nivell formada per 32 federacions i agrupacions que aglutinen en conjunt a prop de 4.000 entitats

La seva pàgina web és: http://www.tercersector.cat/

Altres exemples:

Escoles d'Educadors en el Lleure. Trobareu un llistat de diferents escoles que ofereixen formació en el lleure. Consulteu-les! Una d'elles pot ser: Escola de Formació de Minyons i Guies de Catalunya

SUARA

GATS

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B