Segon Grau

Una altra manera de completar la teva formació és realitzant un segon grau. Com a graduat de Pedagogia, pensa quins graus t’ofereixen més possibilitats.

Nosaltres et suggerim els següents:

Educació Social

Endinsar-te en el món de l'Educació Social pot ser una bona opció si el que vols és treballar en l’àmbit socioeducatiu. Aquesta professió es centra en tres grans àrees de treball: la formació de persones adultes, el desenvolupament sociocomunitari i l’acció socioeducativa amb els col·lectius en situació de risc i d’exclusió social. Aquesta titulació et permetrà obtenir una formació multidisciplinària, ja que el seu pla d’estudis contempla dos practicums obligatoris amb estades de pràctiques a diferents centres.

Com a professional de l'Educació social podràs desenvolupar la teva activitat en contextos institucionals diversos, o bé treballar en xarxes socials, comunitàries i de l'administració. Estaràs preparat també per a desenvolupar accions, programes i plans socioeducatius que vinculin tots els agents i recursos d'un territori amb el seu propi context d'acció, que comprèn institucions penitenciàries i de justícia juvenil, d'educació formal i no formal, contextos comunitaris i de serveis socials i altres àmbits emergents com ara hospitals, salut, tercera edat, etc.

* Convalidació de 60 crèdits ECTS.

Terapia Ocupacional

Si vols especialitzar-te en el sector sociosanitari o ocupacional, de reinserció laboral o de l'àrea d'educació especial, el Grau de Teràpia Ocupacional pot ser un bon complement per a la teva formació com a Educador Social. És important que els estudiant que triïn aquesta formació tinguin capacitat per a les relacions interpersonals, per a interactuar i comunicar-se, així com un interès per ajudar a les persones amb respecte pels valors i cultures diferents. Pel fet de treballar amb col·lectius vulnerables cal destacar que els futurs terapeutes siguin persones amb estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat també són qualitats importants per a aquests professionals.

Aquesta formació està configurada per formar professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar,  prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia. La funció  d’aquest professional és  facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida.

Logopèdia

La logopèdia té per objectiu l'avaluació, el diagnòstic i el tractament dels trastorns de la parla, la veu, les funcions orals no verbals com ara la deglució, el llenguatge oral i escrit i altres formes de comunicació en persones de qualsevol edat. També és funció del logopeda planificar i executar intervencions preventives per a reduir la incidència d'aquests trastorns i per a millorar les funcions verbals i comunicatives en persones sanes. El Grau en Logopèdia podria ser una altra opció per als estudiants que acabeu pedagogia i voleu seguir formant-vos; els principals sectors d'ocupació de la logopèdia són tan el camp de la salut com el de l'educació.

L'estudiant de logopedia ha de ser una persona amb capacitat per a les relacions interpersonals i el treball en equip, amb capacitat d'escoltar, d'adaptació a l'entorn, que demostri responsabilitat i dedicació. També ha de tenir disposició per a la resolució de problemes i la presa de decisions, per a l'autoaprenentatge i sobretot, mostrar respecte davant els valors i la cultura de les persones. De la mateixa manera ha de ser capaç d'assumir responsabilitats i comprometre's amb la salut i el benestar de les persones, i tenir un bon domini de la llengua i una dicció i una fluïdesa verbal  adequades.

ADE

L'última opció que et proposem si tens interès pel món econòmic i, especialment, pel món de l’empresa, així com per saber analitzar i gestionar la informació per prendre decisions que portin a aconseguir els objectius proposats és la titulació en Administració i Direcció d’Empreses (ADE). Aquest grau et donarà els coneixements i les habilitats necessàries per començar un negoci propi o per gestionar-ne un que ja estigui creat.

Per cursar aquests estudis és aconsellable tenir certes aptituds i motivacions:

  • Interès per conèixer i comprendre el món de l’empresa i la realitat econòmica.
  • Trobar-se còmode amb les matemàtiques.
  • Esperit emprenedor.
  • Habilitat amb eines informàtiques.
  • Capacitat de comunicació oral i escrita.

* Convalidació de 36 crèdits ECTS.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B