Roger Caro Pérez

 - On treballes?

Actualment treballo a l’Associació Educativa Itaca, com a Tècnic de Projectes.

 

- En què consisteix la teva feina?

Dins d’aquest càrrec desenvolupo diferents funcions: la principal és la recerca de finançament, que implica la recerca de convocatòries, la redacció de projectes, elaborar pressupostos dels projectes i la justificació econòmica d’aquests; això em porta a elaborar el disseny, la planificació i l’avaluació dels projectes ; i, finalment, també persegueixo la millora dels processos de l’entitat, perseguint l’equilibri entre l’eficiència d’aquests i la qualitat educativa.

De manera resumida, el meu objectiu és aconseguir augmentar el finançament dels projectes consolidats, així com consolidar els que menys ho estan, o de crear-ne de nous que obeeixin a les necessitats de territori. Gran part de la meva feina és capitalitzar el treball de tot l’equip, i donar-li forma per aconseguir finançament.

 

- Com vas accedir?

Vaig accedir a l’entitat fa poc més d’un any com a estudiant de pràctiques del Màster de Formació de Persones Adultes, de la UAB i la UB. Primerament vaig entrar com a tècnic de projectes a 15h, dedicant-me exclusivament a la recerca de finançament, i he anat agafant responsabilitats progressivament al llarg de l’últim any.

 

- Quines altres feines més rellevants has realitzat en l’àmbit de la pedagogia?

La feina més rellevant que he realitzat en l’àmbit de la pedagogia va ser 6 mesos com a becari a la Unitat IDES (Innovació Docent a l’Educació Superior) a la UAB, treballant en la definició i publicació a la web de les Guies Docents dels graus de la UAB, donant suport als docents amb l’aplicatiu habilitat per a aquesta finalitat, així com revisant les competències definides en els programes docents de màster oficial. Més enllà d’aquesta, no he desenvolupat altres feines en l’àmbit de la pedagogia, més enllà d’algun casal d’estiu o d’algunes colònies com a monitor de lleure.

 

- Què és el que més valores de la formació rebuda a la facultat?

El que més valoro de la formació rebuda és la capacitat de poder analitzar processos de creixement tant a nivell organitzatiu, com a nivell grupal o individual. La formació m’ha permès realitzar anàlisi a diferents nivells institucionals.

La diversitat de coneixements, tant de gestió de recursos, com d’orientació, com de disseny, planificació i avaluació de plans de projectes, entre d’altres, és el que més valoro de la formació, que ens permet desenvolupar-nos en diversitat d’àmbits.

 

- Quin consell donaries als futurs pedagogs i pedagogues?

El primer que diria és que ens creguem que som pedagogs i pedagogues. Quant surts de la facultat, com a mínim va ser la meva sensació, sembla que no estàs preparat per a exercir com a tal. Sortim més preparats del que ens pensem de la facultat.

També diria que no tanquem les perspectives de les nostres possibilitats com a professionals, ja que la nostra formació ens permet intervenir a diferents nivells. Crec que no hem de perdre la perspectiva de que la nostra formació ens permet acompanyar en els processos de creixement i aprenentatge, ja siguin individuals, grupals, a nivell comunitari o a nivell d’organització, entre d’altres (que segur que hem deixo algun).

Campus d'excel·lència internacional U A B