Màster

- Tipus de master

Els màsters oficials poden ser:

a) Propis de la Universitat: són els que coordina i gestiona únicament la UAB.

b) Interuniversitaris: màsters coordinats conjuntament per la UAB i altres universitats de l'Estat espanyol.

c) Erasmus Mundus: organitzats conjuntament per la UAB i altres universitats de la resta del món.

Els requisits i característiques dels màsters interuniversitaris i dels Erasmus Mundus són essencialment els mateixos que els màsters propis de la UAB, si bé convé consultar les especificitats del programa a alguna de les universitats participants.

Oficials

Propis

Estranger

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B