Inserció Laboral. Informe AQU

Mitjançant aquests gràfics i taules pots veure l'inserció dels pedagogs al món laboral. Les dades que trobareu a continuació fan referencia a estudiants que van acabar la carrera l'any 2010, dels quals entre els mesos de gener i març del 2014 van ser entrevistats.

Si voleu més informació podeu consultar la pàgina web de la AQU

 

La taxa d'ocupació és bastant esperançadora, on el 83% dels enquestats es troba en situació d'ocupat un 13% està aturat

 

 72,3% realitzen funcions universitaries en el lloc de treball. Un 56% reben un salari d'entre 1.000 i 2.000 euros mensuals

 

 

El 78,72% dels enquestats van trigar menys de tres mesos en aconseguir la primera feina. Per altra banda, un 8,51% va començar a treballar entre tres mesos i any desprès d’haver acabat la carrera, i un 12,77% després d’un any.

 

 Els canals més efectius per trobar la primera feina segons els enquestats, han estat els contactes, seguit de les pràctiques i la recerca a través d'internet.

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B