Màster

Els màsters oficials poden ser:

a) Oficials del conjunt de les universitats espanyoles

b) Propis de la Universitat: són els que coordina i gestiona únicament la UAB.

c) Interuniversitaris: màsters coordinats conjuntament per la UAB i altres universitats de l'Estat espanyol. Erasmus Mundus: organitzats conjuntament per la UAB i altres universitats de la resta del món. Els requisits i característiques dels màsters interuniversitaris i dels Erasmus Mundus són essencialment els mateixos que els màsters propis de la UAB, si bé convé consultar les especificitats del programa a alguna de les universitats participants.

Si vols, també pots consultar el Mapa de la Formació Permanent dels Educadors/es Socials que s'ha realitzat des de l'equip de Coordinació el 2014: 

Campus d'excel·lència internacional U A B