Fer un segon grau?

Una altra manera de completar la teva formació és realitzant un segon grau. Algunes de les opcions poden ser aquestes:

Antropologia Social i Cultural

Si vols seguir formant-te fent un segon grau i ets una persona amb esperit crític, interessada per les diferències i desigualtats socioculturals, per la gènesi dels estereotips i dels prejudicis, i per la comprensió dels nostres costums com a resultat de processos culturals, aquest grau podria ser una bona opció.

El grau en Antropologia social i cultural t’ofereix una formació que et permetrà conèixer la variabilitat transcultural dels sistemes socioculturals i la teoria antropològica que se n'ocupa, així com els mètodes, les tècniques i els procediments que permeten desenvolupar de manera crítica una etnografia.

L'antropologia és, actualment, una eina indispensable per a l'estudi de qüestions com ara les desigualtats i les identitats ètniques, de classe, de gènere o d'edat; les variacions culturals en interaccions i fluxos socials; el funcionament d'organitzacions, l'anàlisi de manifestacions complexes de la cultura popular i tradicional, o les situacions de canvi induït que requereixen d'una acció especialitzada per atendre la diversitat cultural; tot plegat t’ajudarà a complementar la teva formació com a Educador Social.

* Convalidació de 36 crèdits ECTS.

 

Treball Social

Si tens capacitat empàtica, reflexiva, analítica i d’adequació als canvis i dinàmiques social, i tens interès per l’àmbit psicosocial, una altra opció que complementa amb la teva formació actual és el grau en Treball social.

El treball social s'adreça a tota la població que en algun moment es troba en situacions de risc, de conflicte, de vulneració de drets socials i civils; ajuda a promoure la millora de les situacions socials (individuals, familiars o col·lectives) i les capacitats personals dels ciutadans i de les ciutadanes, i facilita l'accés als serveis i recursos socials. En aquesta orientació es treballa amb persones amb discapacitats, persones dependents, persones grans, infants, adolescents i joves en situació de risc, dones, immigrants i refugiats, persones sense sostre, drogoaddictes, delinqüents, etc.

* Convalidació de 30 crèdits ECTS.

 

Pedagogia

El Grau de Pedagogia podria ser una altra opció si vols fer un segon grau.

L'estudiant de Pedagogia és una persona responsable, observadora, intuïtiva, organitzada, analítica, metòdica i capaç de comunicar. Si a més ets una persona que es sent atreta per l'educació i els processos d’ensenyament - aprenentatge en un sentit ampli, per les transformacions educatives actuals i les desigualtats en educació, per la formació de professionals, pel funcionament de les institucions educatives, per la planificació, la gestió i l'assessorament de processos, plans i projectes educatius, per la creació de recursos pedagògics i per la innovació i la recerca educatives, etc., aquesta pot ser una bona opció per seguir formant-te!

* Convalidació de 60 crèdits ECTS.

 

Criminologia

En els últims anys, la formació criminològica ha pres la importància que mereix i ha quedat comprovat que una major professionalització en aquest sentit augmenta les probabilitats d’èxit en les intervencions realitzades. 

Pots complementar la teva formació amb aquest grau si tens interès pels problemes de les persones i de la societat en el seu conjunt, així com una actitud de compromís en les seves solucions i si tens apreciació per les disciplines empíriques, mostrant un interès pel coneixement de la realitat.

Amb caràcter general, l'exercici professional de la criminologia resulta d'interès en tot el conjunt d'àmbits que es relacionen amb la delinqüència, ja que el seu coneixement  ha de permetre millorar la prevenció i el tractament d'aquesta així com l'efectivitat dels agents de control social formal i informal per reduir-la. Així que, si et sents identificat amb aquesta descripció, el Grau de Criminologia podria ser una altra possibilitat.

* Convalidació de 36 crèdits ECTS.

 

Sociologia

El grau de Sociologia podria ser una bona alternativa per completar la vostra formació com a educadors/es social en un àmbit més teòric i institucional. Aquest grau està destinat a estudiants que tinguin interès en els diversos fenòmens que susciten debats públics, com la cultura, les desigualtats socioeconòmiques, l'educació, el gènere, la immigració, la política social, la religió o el treball.

L'exercici de la sociologia consisteix en desenvolupar un cos de coneixements vàlid i fiable basat en la investigació que contribueixi a la millora de la condició humana global. Amb aquesta finalitat, s'ofereix un ampli coneixement de les ciències socials i una preparació més profunda sobre l'estructura social, la metodologia i les tècniques d'investigació i la teoria sociològica.

* Convalidació de 36 crèdits ECTS.

 

Terapia Ocupacional

Si vols especialitzar-te en el sector sociosanitari o ocupacional, de reinserció laboral o de l'àrea d'educació especial, el Grau de Teràpia Ocupacional pot ser un bon complement per a la teva formació com a Educador Social. És important que els estudiant que triïn aquesta formació tinguin capacitat per a les relacions interpersonals, per a interactuar i comunicar-se, així com un interès per ajudar a les persones amb respecte pels valors i cultures diferents. Pel fet de treballar amb col·lectius vulnerables cal destacar que els futurs terapeutes siguin persones amb estabilitat emocional i capacitat per resoldre problemes i prendre decisions. La facilitat per treballar en equip, la capacitat d'anàlisi, la responsabilitat, l'adaptació a l'entorn i la creativitat també són qualitats importants per a aquests professionals.

Aquesta formació està configurada per formar professionals preparats per a valorar, diagnosticar, identificar,  prevenir i tractar problemes relacionats amb l’ocupació (autocura, productivitat i oci) de les persones, famílies o grups afectats per un problema de salut que interfereix directament en el seu grau d’autonomia. La funció  d’aquest professional és  facilitar que una persona amb dificultats funcionals pugui participar en aquelles activitats quotidianes que siguin rellevants en la seva vida.

 

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B