Coneix els grups de recerca de la facultat!

La pàgina web oficial del màster és aquesta: Màster en Recerca en Educació.

Aquest tipus de màster està molt encaminat al doctorat; és a dir, a continuar la vida acadèmica a la universitat

A la facultat hi ha diferents grups de recerca. Tenim dos grans departaments; aquests són:

 

Departament de Pedagogia Aplicada

Alguns dels grups de recerca que hi trobem són:

- Grup ERDISC. Grup de Recerca en Diversitat i Inclusió en Societats Complexes

- IARS. Grup de Recerca en Infància i Adolescència en Risc Social

- GRODE. Grup de Recerca, Orientació i Desenvolupament Educatiu

 

 

Departament de Pedagogia Sistemàtica i Social

Alguns dels grups de recerca que hi trobem en aquest departament són:

- Fòrum IDEA (Investigació i Desenvolupament en l'Educació d'Adults)

- GOREAD. Grup d'Observació i Recerca Educativa en Atenció a la Diversitat

 

Campus d'excel·lència internacional U A B