SageMath

Repositori: 
Cerca d'alternatives:: 

SageMath és un sistema de programari de matemàtiques lliure de codi obert amb llicència GPL. Es construeix a la part superior dels molts paquets de codi obert existents: NumPy, SciPy, matplotlib, sympy, Maxima, GAP, FLINT, R i molts més. Accedir al seu poder combinat a través d'un llenguatge comú, basat en Python o directament a través d'interfícies o embolcalls.

Campus d'excel·lència internacional U A B