Debian elimina el soporte para procesadores Pentium de la arquitectura i386

Campus d'excel·lència internacional U A B