Què és el programari lliure?

El programari lliure (en anglès free software) és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els futurs destinataris també tindran aquests drets.

Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar gratis a Internet, o a un cost baix si l'adquirim per mitjà d'altres medis (CD-Rom, DVD, disquets...). A causa d'això, els models de negoci basats en programari lliure normalment es basen en proporcionar serveis de valor afegit com suport tècnic, cursos de preparació, personalització, integració, o certificació.

Font: Wikipedia

Quins avantatges té l'ús del programari lliure?
La majoria d'aplicacions de programari lliure són gratuïtes. Aquestes aplicacions es desenvolupen per programadors de tot el món, reduïnt els possibles errors, i fent que l'evolució sigui molt més ràpida, que el software propietari.
Com que no hi ha llicències, s'evita incórrer en un delicte de còpies il·legals, molt extès en el software propietari.

 

Què és GNU/Linux?
GNU/Linux és el sistema operatiu més important, basat en programari lliure. Té les mateixes funcions que el Windows, però a cost zero. També destaca per la seva agilitat i òptima gestió dels recursos de la màquina. Algunes de les característiques que comparteix amb Windows són:

  1. gestor de finestres
  2. menús desplegables
  3. acceleració 3D
  4. perifèrics plug and play,...

Per a més informació, consulteu:

  1. http://ca.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
  2. http://www.gnu.org/home.es.html

L'usuari final, veu el GNU/Linux en forma de distribucions (algunes són gratuïtes i d'altres no). Aquestes distribucions contenen:

  1. el propi sistema operatiu
  2. aplicacions diverses com: navegadors, gestor/visor de fotografies, editor de documents, reproductor de vídeo/so, ....

Podeu consultar aquest article sobre la comparació entre distribucions.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B