Objectius

L'objectiu de l'OPL presenta una doble cara. D'una banda, es pretén donar a conèixer una sèrie de programes lliures, per tal que l'usuari pugui conèixer-lo, així com emprar-lo.

De l'altra, existeix la voluntat de què l'usuari hi pugui participar, donant la seva opinió, fent-nos saber quins programes o quins webs funcionen millor.

Aquests objectius són fruit de les recomanacions de l'organisme del CRUE-TIC, i en concret del grup de treball Grupo de Trabajo Software Libre, el qual està dedicat a l'estudi i promoció d'aquests temes.

Campus d'excel·lència internacional U A B