INFORMACIÓ IMPORTANT PER AL CURS 2016/17

El màster ha entrat en un procés d'oficialització per al curs 2016/17. Trobareu més informació a 

http://www.uab.cat/web/informacio-academica-dels-masters-oficials/l-ofer...

INFORMACIÓ DE L'EDICIÓ 2015/16

La ràpida expansió dels formats audiovisuals i multimèdia en l’àmbit de la comunicació fa necessària la formació de professionals capaços de traduir productes que combinen els signes lingüístics amb altres de visuals i sonors. És amb aquesta voluntat que el 2001/02 va néixer a la Universitat Autònoma de Barcelona el primer postgrau en Traducció Audiovisual, que ha donat pas al Màster en Traducció Audiovisual actual.

El Màster en Traducció Audiovisual (MTAV) del Departament de Traducció de la Universitat Autònoma de Barcelona arriba a la quinzena edició amb la voluntat de donar una formació completa a les persones que es volen especialitzar en aquest àmbit, amb mòduls que abasten les diverses modalitats de traducció audiovisual i multimèdia. És per això que oferim un programa molt més complet, adaptat a l'estructura de crèdits europeus, que inclou innovacions com la subtitulació per a sords mitjançant reconeixement de veu o pràctiques emergents com la traducció de videojocs. Els alumnes han de cursar tots els mòduls, cosa que els permet adquirir una formació més completa, i tenen tutories individualitzades en assignatures com ara doblatge o subtitulació.

Campus d'excel·lència internacional U A B