AVÍS

3a EDICIÓ – Bienni 2019-20

El període de preinscripció s'ha allargat fins el 22 de juliol de 2018

Per què aquest màster?

La inserció laboral dels titulats superiors és un dels problemes socials i econòmics més importants del nostre país i una preocupació prioritària de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu del Màster en Química Fina i Polímers és adaptar alguns models dirigits a resoldre aquest problema, amb una llarga tradició en països del nostre entorn, i que estan basats en una estreta col·laboració entre la universitat i les empreses.

Característiques d'aquest Màster

Màster de 2 anys, amb inici en el mes de gener i periodicitat anual.

Selecció dels alumnes en tres fases eliminatòries sobre la base de la documentació, entrevista personal amb la Coordinació del Màster i entrevista amb les empreses.

Els alumnes admesos en el programa reben una ajuda econòmica de l'empresa que els ha seleccionat. Aquesta ajuda consisteix en el pagament de la matrícula del Màster dels dos anys i una beca mensual de 300 € durant els tres primers mesos de formació teòrica, 900 € durant els nou primers mesos de formació en l'empresa i 1100 € durant el segon any en l'empresa.

Tres mesos de classes teòriques intensives en un dels dos itineraris (Química Fina o Polímers) en la Universitat, impartides per professors universitaris i professionals de les indústries del sector. La llengua vehicular és el castellà, però és imprescindible un bon nivell d'anglès.

Vint-i-un mesos de pràctiques en l'empresa, equivalents a 3000 h en horari laboral estàndard.

Aquest Màster es pot cursar paral·lelament al Màster Oficial “Industrial Chemistry and Introduction to Chemical Research”, que dóna accés als estudis de doctorat.

Campus d'excel·lència internacional U A B