Descripció del projecte

"Identitats mòbils: Migració i integració en comunitats transnacionals" és un projecte finançat per la Comissió Europea des del Fons per a la Integració de Nacionals de Tercers Països. La seva execució comprèn 18 mesos (gener 2014-juny 2015). El projecte se centra en l'estudi de la migració temporal/circular en els països de la UE. Està dissenyat per a considerar les implicacions dels programes de migració temporal en una diversitat de contextos nacionals: econòmics, socials, polítics, culturals i factors psicològics.

Subscribe to Mobile Identities RSS
Campus d'excel·lència internacional U A B