Articles

Percorso intratestuale del «Romanzo di Ferrara» di Giorgio Bassani, «Lingua e Stile», any XXVIII, núm. 1, 1993, pp. 115-148.


El Eliot crítico y nuestra recepción crítica del Eliot poeta, «Anuari de Filologia», Universitat de Barcelona, vol. XVI, secció A, núm. 4, 1993, pp. 47-58.


Els néts catalans de Carducci: traduccions, recepció i ideologia, «Els Marges», núm. 70, 2002, pp. 99-108.


L’amistat personal i literària entre Villalonga i Espriu, «L’Avenç», núm. 283, 2003, pp. 37-43.


Montale-Guillén: strategie di traduzione, dins María de las Nieves Muñiz i Francisco Amella (eds.), Strategie di Montale. Poeta tradotto e traduttore. Atti del seminario internazionale di Barcellona su «La costruzione del Testo in Italiano» (8-9 e 15-16 marzo 1996), Barcelona - Florència, Universitat de Barcelona - Franco Cesati Editore, 1998, pp. 207-220. Comunicació. 


Montale in Spagna: Appendice, ibid., pp. 259-305. Bibliografia i antologia, signades conjuntament amb María de las Nieves Muñiz.


Maria Antònia Salvà traduttrice di Pascoli: ritmo e autocensura, dins María de las Nieves Muñiz (ed.), La traduzione della letteratura italiana in Spagna (1300-1939). Atti del Primo Convegno Internazionale. Universitat de Barcelona (13-16 aprile 2005), Barcelona - Florència, Universitat de Barcelona - Franco Cesati Editore, 2007, pp. 571-580. Comunicació.


La letteratura catalana di fronte al modello retorico carducciano, «Revista de la Sociedad Española de Italianistas», vol. 4, 2006-2007, pp. 83-100. Comunicació presentada a les Jornades Internacionals Giosue Carducci. En el centenari de la mort (1907-2007) / Giornate Internazionali Giosue Carducci. Nel centenario della morte (1907-2007), València, 3-4/12/2007.


Pròleg, Cronologia i Bibliografia pirandel·liana, dins Luigi Pirandello, L’home, la bèstia i la virtut, traducció de Josep Maria Fulquet, Barcelona, Proa / Teatre Nacional de Catalunya, 2008, pp. 9-24, 127-133 i 135-142.


Desviaciones del hedonismo en las traducciones españolas de la poesía de Carducci, «1611. Revista de historia de la traducción», núm. 2, 2008.


Cementiri de Sinera; La pell de brau; Primera història d’Esther; Ronda de mort a Sinera; Les roques i el mar, el blau; dins Àlex Broch (dir.), Diccionari de la literatura catalana, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 2008, pp. 246-247, 747-748, 808-809, 874-875, 875-876. Articles enciclopèdics.


Carducci, Giosue; Pirandello, Luigi; dins Francisco Lafarga i Luis Pegenaute (eds.), Diccionario histórico de la traducción en España, Madrid, Gredos, 2009, pp. 176-178, 897-899. Articles enciclopèdics.


 

Campus d'excel·lència internacional U A B