Microscopis exposats de les Facultats de Biociències i Ciències

 

Els microscopis exhibits han estat cedits pel Departament de Química, el Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal, i d'Ecologia, i el Departament de Geologia de la nostra universitat, les característiques dels quals podeu consultar clicant sobre cadascuna de les imatges que els identifiquen. L'únic que no s'ha pogut encabir en aquesta mostra per qüestions d'espai és el microscopi òptic electrònic, reproduït en fotografia.

Aquests són aparells que, en alguns casos, s’han deixat d’utilitzar per no trobar els recanvis necessaris per poder reparar-los. En d’altres, perquè els centres han adquirit nous equips, com és el cas del microscopi Ortholux II POL-BK del Departament de Geologia. O simplement han entrat en desús. Fins fa poc, per exemple, encara s’utilitzava el microscopi binocular M11 en les sortides de camp de botànica.

 

 
  Microscopi monocular  Refractòmetre  Microscopi monocular  Microscopi de projecció Microscopi binocular  M11  Microscopi binocular invertit  M40 Lupa
binocular
 Microscopi metal·logràfic invertit Microscopi binocular Ortholux

 

Campus d'excel·lència internacional U A B