El microscopi òptic

Parts del microscopi

Part mecànica. Constitueix el suport de la part òptica i consta de:

 • El cos estàtic, format pel peu o base del microscopi, i el braç o nansa.
 • La platina, una placa quadrada o circular en què es col·loca la preparació a observar. Disposa d'unes pinces que permeten subjectar la preparació. La platina es troba perforada al centre per deixar pas als raigs procedents de la font de llum.
 • El tub, una peça cilíndrica i buida. En la part superior se situa una lent (l'ocular), i en la inferior es troba una peça giratòria anomenada regirar que porta enroscades altres lents (els objectius) que, en aquest cas, són tres, encara que en altres models de microscopi poden ser més.
 • Cargols d'enfocament, que permeten el desplaçament del tub mitjançant una cremallera dentada, de manera que, en apropar o allunyar el tub de la preparació s'aconsegueix l'enfocament de la mateixa. Són el cargol macromètric que fa un desplaçament ràpid, i el cargol micromètric que fa un avenç fi.

Part òptica.  Comprèn els sistemes de lents i l'aparell d'il·luminació. Consta de les següents peces:

 • L’ocular, anomenat així per ser la lent sobre la qual s'aplica l'ull d'un observador. Té com a missió augmentar la imatge produïda per l'objectiu. El seu augment ve assenyalat per una xifra i el signe X (5X, 10X, 20X, etc.)
 • L'objectiu és la lent que es troba sobre l'objecte (preparació) a observar. És l'element òptic més important, ja que és el que produeix la imatge augmentada de l'objecte; aquesta imatge, a més, la observem invertida (l'objectiu funciona com una càmera fotogràfica) i, per això, el que observem a la dreta de la preparació es troba realment a l'esquerra i viceversa. Els augments dels objectius s’indiquen sobre aquests i són, per a aquest microscopi, 4X, 10X i 40X. L'augment total del microscopi s'obté multiplicant els augments de l'ocular pels de l'objectiu amb el qual s'està realitzant l'observació.
 • L'aparell d'il·luminació està format per un llum que il·lumina directament l'objectiu. Existeix també un diafragma que es pot obrir o tancar mitjançant una palanqueta regulant així la intensitat lluminosa.


Maneig del microscopi

 1. S’encén el llum
 2. Es col·loca l'objectiu de menor augment
 3. Es regula la intensitat de llum amb el diafragma
 4. Es situa la preparació sobre la platina
 5. S’acosta l'objectiu fins a la preparació sense que arribi a tocar-la
 6. Amb el cargol macromètric s’allunya la preparació de l'objectiu fins que s'observi l’objecte a estudiar
 7. Amb el cargol micromètric s’acaba d'enfocar amb nitidesa.
 8. Movent la preparació amb la mà es localitzen les parts més interessants per l’observació.
 9. Si es volen majors augments, es gira el revòlver del dret per col·locar l'objectiu que el segueix en augments, corregint lleument l'enfocament amb el cargol micromètric
 10. Es tempteja la lluminositat per obtenir el contrast desitjat, generalment caldrà augmentar-la.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B