Aquesta és la història d’una passió. D’una passió per la història de la ciència, pels avenços tècnics que l’han fet evolucionar, i per les formes de comunicar aquest progrés.

Des del 2010 el Vicerectorat de Transferència Social i Cultural de la UAB promou el projecte Patrimoni i Memòria de la UAB, que coordina el Centre d’Història de la Ciència (CEHIC) juntament amb el Servei d'Arxius de Ciència (SAC). El seu objectiu és identificar, preservar i difondre el patrimoni científic i històric de la UAB. I la Biblioteca de Ciència i Tecnologia ha cregut oportú donar suport en aquest projecte afegint, a la vegada, els seus fons bibliogràfics de finals del segle XIX i la primera meitat del segle XX.

De la col·laboració mútua entre el Programa i la BCT neix aquesta iniciativa expositiva i documental.

 

 

   

"Capítulo L. 1. Aparatos auxiliares del ojo: sus clases. – Al alejarse los objetos del ojo o disminuir de tamaño más allá de cierto límite, la claridad con que aquél los percibe se hace cada vez menor a pesar de ser perfectamente normal, hasta el punto de llegar a desaparecer, pasando inadvertidos. Para vencer este inconveniente se hace uso de aparatos adecuados que se clasifican, según su objeto, en aparatos de aproximación y de amplificación respectivamente, siendo los más importantes el microscopio entre los segundos, y los anteojos, el telescopio y los gemelos prismáticos entre los de aproximación."


Així comença el capítol 50 del manual Física general aplicada, de Francisco F. Sintes Olives, publicat a Barcelona el 1934.

 

L’elecció del microscopi, o més concretament del microscopi òptic, com a objecte d’estudi i atenció es déu tant a la seva facilitat d’exhibició (en la majoria de casos) com a la variada col·lecció d’aparells conservats a les Facultats de Biociències i de Ciències. 

Però no hem d’oblidar que, sent la nostra una universitat jove, el seu fons documental testimonia l’avenç científic i complementa les etapes evolutives que s’han anat succeint  abans de la seva fundació. Així, el binomi entre aquest coneixement teòric i la tècnica (representada pels microscopis) ens serveix per posar sota la llum la història de la nostra institució com la de la mateixa ciència.

Campus d'excel·lència internacional U A B