Articles

Found 30 results
Author Keyword Títol Type [ Year(Asc)]
Filters: Keyword is Num 1  [Clear All Filters]
2012
C. Ferrero Hernández, «Ejemplos de relectura de la tradición clásica en clave de literatura de género», Methodos, vol. 1, p. 193-200, 2012.
J. Carbonell i Manils, «El llatí a les Proves d’Accés a les Universitats de Catalunya (PAU). L’harmonització de contraris», Methodos, vol. 1, p. 17-28, 2012.
J. Cortadella i Antela, B., «El Màster i la formació de l’investigador en Història Antiga: l’experiència del workshop com a mitjà d’avaluació», Methodos, vol. 1, p. 231-244, 2012.
L. Dejuan Gonzalez, «El treball cooperatiu a l’aula de llatí», Methodos, vol. 1, p. 133-142, 2012.
L. Blecua del Álamo i Noguerol Cañas, M., «Experiència docent en l’aplicació del mètode Lingua Latina per se illustrata, de Hans Ørberg», Methodos, vol. 1, p. 129-132, 2012.
L. Pomer Monferrer, «Innovació educativa a l’assignatura de Llatí dels graus de Filologia», Methodos, vol. 1, p. 143-154, 2012.
C. de la Rosa Cubo i Martín Ferreira, A. I., «Innovación docente y máster de Secundaria», Methodos, vol. 1, p. 267-276 , 2012.
G. Puigvert, «L’avaluació per competències en les activitats d’aprenentatge del nou grau en Estudis Clàssics», Methodos, vol. 1, p. 277-280, 2012.
P. L. Cano, «La epopeya, de los Lumière a la HBO: aspectos dialécticos de un estado de la cuestión», Methodos, vol. 1, p. 69-90, 2012.
C. de la Rosa Cubo, Martín Ferreira, A. I., i Molpeceres Arnáiz, S., «La metodología SACC en el grado en Estudios Clásicos : propuesta de seminario», Methodos, vol. 1, p. 209-226, 2012.
M. Tudela i Penya, «La nissaga catalana del món clàssic», Methodos, vol. 1, p. 303-306, 2012.
S. Carbonell Martínez, «La pràctica oral en l’aula de grec antic», Methodos, vol. 1, p. 39-46, 2012.
L. Lucas, «Les clàssiques i els blocs», Methodos, vol. 1, p. 287-292, 2012.
F. Lillo Redonet, «Ludus. Juegos de la antigua Roma y juegos modernos para Latín, Griego y Cultura Clásica», Methodos, vol. 1, p. 47-58, 2012.
B. Bakhouche i Duthoit, E., «Méthodes universitaires d’apprentissage du latin en France: permanences et ruptures», Methodos, vol. 1, p. 1-16, 2012.
J. Medina, «Mrs. Bologna & Mr. PowerPoint o el reciclatge d’un veterà», Methodos, vol. 1, p. 281-286, 2012.
M. Blay i Gorostidi, D., «Passejada epigràfica», Methodos, vol. 1, p. 227-230, 2012.
M. Grané, Ricart, S., i Tresserra, X., «Presentació de l’APLEC i de les seves activitats», Methodos, vol. 1, p. 293-298, 2012.
V. Reglà, Tomàs, R., Cintas, G., i Borrell, P., «Presentació del Diccionari manual grec clàssic-català de l’editorial Vox», Methodos, vol. 1, p. 299-302, 2012.
S. Giralt, «Presentació del primer número de Methodos», Methodos, vol. 1, 2012.
S. Giralt, «Presentación del primer número de Methodos», Methodos, vol. 1, 2012.
J. Redondo i Torné, R., «Revisió de mètodes sobre l’ensenyament de la literatura grega i propostes multidisciplinàries en temps de canvis», Methodos, vol. 1, 2012.
N. Gómez Llauger, «Sintaxi llatina : proposta didàctica com a reflexió del procés d’aprenentatge», Methodos, vol. 1, p. 155-168, 2012.
J. Alberich i Mariné, «Tradició clàssica en alguns espais públics del barri barceloní de Sants », Methodos, vol. 1, p. 59-68, 2012.
F. Mestre, «Un examen de Grec per a les PAU. Reflexions, plantejaments i dades», Methodos, vol. 1, p. 29-38, 2012.
S. Giralt, «Un wiki de textos llatins», Methodos, vol. 1, p. 169-178, 2012.
J. D. de de Gea Ruiz, «Una pervivencia de La Odisea : Edén al Oeste de Costa-Gavras y su aplicación en el aula», Methodos, vol. 1, p. 179-192, 2012.
P. Gilabert Barberà, «Verí sense antídot per al Sòcrates històric i la tragèdia barroca al Verí del teatre de Rodolf Sirera (Una dosi extrema de sadisme per aturar els excessos de la ficció teatral)», Methodos, vol. 1, p. 91-106, 2012.
A. Alcalde-Diosdado Gómez, «Virtuosa docencia : un reto para la innovación en clásicas», Methodos, vol. 1, p. 245-266, 2012.
J. Pagès Cebrian, «Viure la poesia clàssica des de l’oralitat amb l’ajut de les TIC», Methodos, vol. 1, p. 119-128, 2012.
Campus d'excel·lència internacional U A B