Per què aquest màster?

La inserció laboral dels titulats universitaris és una preocupació prioritària per a la Universitat Autònoma de Barcelona i per a l’empresa Esteve Química, S. A. (EQ Esteve). Ambdues han dissenyat el Màster en Experimentació en Química Fina, uns estudis de dos anys d’iniciació professional en l’empresa EQ Esteve, que te l'objectiu d'ajudar els joves titulats a trobar una ocupació posterior adequada a la seva formació.

Tots els alumnes que siguin admesos gaudiran d’un ajut econòmic d’EQ Esteve, de 300 euros/mes bruts durant els primers tres mesos, 900 euros/mes durant els següents 9 mesos i de 1100 euros/mes durant el segon any del màster.

 

100% dels estudiants troben feina abans de 6 mesos

3 mesos de teoria i 21 mesos de pràctiques remunerats tots ells per EQ Esteve

Compatible amb el màster oficial

 

 

 

Objectius

Els objectius perseguits són bàsicament:

  1. concedir la possibilitat als nous titulats procedents de totes les universitats espanyoles de conèixer el funcionament d'una important empresa de química fina i
  2. ajudar als nous titulats a integrar-se en el mercat laboral i arribar a ocupar llocs de responsabilitat relacionats, tothora, amb la seva formació universitària.
Campus d'excel·lència internacional U A B