Llibres electrònics

Petita selecció de llibres electrònics adquirits per la Biblioteca de Comunicació que podeu trobar al catàleg de les biblioteques UAB. Per accedir al contingut haureu de fer-ho des d'un ordinador de la xarxa UAB o a travès del Servei de Xarxa Privada Virtual de la UAB.

 

The media's the most powerful entity on earth.
They have the power to make the innocent guilty

and to make the guilty innocent, and that's power.
Because they control the minds of the masses
.”
- Malcolm X

Campus d'excel·lència internacional U A B