Taxes i preu

El preu del màster en l'edició 2015-2016 és de 3.960€, i el pagament pot ser fraccionat en dos terminis.

El pagament es fa per Internet d'acord amb les instruccions que es proporcionen als alumnes un cop admesos. L'import de la matrícula no pot ser retornat.

Per obtenir el títol, cal abonar les taxes corresponents a l'Escola de Postgrau (visiteu-ne el lloc web aquí).

Campus d'excel·lència internacional U A B