Avaluació

Les assignatures tenen un caràcter eminentment pràctic.

Hi ha assignatures avaluables i assignatures no avaluables. A partir de les notes de les assignatures avaluables d'un mòdul es calcula una nota de mòdul. Al final de curs es calcula la nota final a partir de les notes dels quatre mòduls.

L’assistència també s’inclou en l’avaluació. Cal assistir a un mínim del 80% de les classes del màster per tal de poder obtenir el títol.

Campus d'excel·lència internacional U A B