New! Tradumàtica Summer School 2018 (July 2018)

Consulteu les dades del màster universitari Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció al web de la UAB. Obert el període de sol·licitud d'admissió.

El màster Tradumàtica: Tecnologies de la Traducció va néixer, com a tal, el 2001 amb l’objectiu de formar especialistes en tecnologies de la traducció. El procés de traducció en la societat del coneixement es desenvolupa mitjançant l’ús de la tecnologia i de les eines de traducció. De fet, les mateixes tecnologies han generat la necessitat de traduir una gran varietat de formats digitals que només es poden traduir amb l’ajuda d’eines i recursos informàtics específics, com ara tots els textos en suport digital (pàgines web, programari de telèfons intel·ligents, televisors, etc.). El domini d’aquestes eines resulta imprescindible, també, en qualsevol àmbit de la traducció especialitzada (traducció cientificotècnica o jurídica, per exemple). En aquest context, el mercat laboral actual demana traductors familiaritzats amb l’ús de les tecnologies de la traducció i els formats digitals (una bona prova d’això és l’alt índex d’inserció laboral del màster; vegeu l’apartat Sortides professionals).

Actualment, el màster va molt més enllà, i a més de proporcionar eines i recursos en tecnologies de la traducció, inclou un ampli ventall de continguts adreçats a proporcionar a l’estudiant la possibilitat d’adquirir una identitat professional competitiva en el sector dels serveis lingüístics. Això vol dir, essencialment, que ajuden a adquirir coneixements i habilitats per a dur a terme de manera professional un ampli ventall de funcions: gestió de projectes, localització web, multimèdia, de programari, d’aplicacions per a dispositius mòbils i de videojocs, maquetació, control de qualitat, traducció automàtica i postedició, etc. En aquest sentit, doncs, la tecnologia és senzillament un instrument que ens permetrà treballar en el sector de la traducció i la localització d’una manera més eficaç i productiva.

El màster en Tradumàtica de la UAB s’organitza al voltant de quatre mòduls curriculars:

 • Mòdul I: Eines per a la traducció i l’autoedició
 • Mòdul II: Localització web, multimèdia i videojocs
 • Mòdul III: Localització de programari, traducció automàtica i gestió de projectes
 • Mòdul IV: Treball de fi de màster

Un màster amb valor afegit:

Una docència de qualitat:

 1. Professionals del món empresarial, docents d’universitat i investigadors en Tradumàtica
 2. Material didàctic en xarxa
 3. Dinàmica de les classes: classes pràctiques amb complements teòrics
 4. Entorn virtual de suport per a les classes
 5. Un ordinador per persona

Orientat al món laboral:

 1. Pràctiques voluntàries en empreses de serveis lingüístics
 2. Jornada de PONT amb les empreses al juny (les empreses vénen a la facultat a entrevistar-se amb els estudiants)
 3. Borsa de treball en empreses de traducció i localització
 4. Seminari OIL (Orientació per a la Inserció Laboral)
 5. Fiscalitat per a traductors

Empreses col·laboradores

Apsic
Bluechip Translations
Déjà Vu...
HERMES Traducciones
IDISC - Information Technologies...
INK
LocTeam
LSP

 

Midori
MSS
Planet Lingua
SDL Spain
Syntax...
Traducciones y tratamiento de la traducción
Tradnologies
Treeloc
Treeloc  WebBudget...          
MemoQ     Tradumàtica Masters appreciates the collaboration by Kilgray.
MemSource     Tradumàtica Masters appreciates the collaboration by MemSource.
Wordfast Our curriculum includes a practice of the Wordfast Translation Studio suite of tools, courtesy of Wordfast LLC and Yves Champollion.

 

 

 

 

Campus d'excel·lència internacional U A B