Programa del curs

      Mòdul I.   Teoria Política. Història del socialisme.
Història del socialisme. El socialisme avui.  Situació política actual. Estructura i organització dels partits polítics. Sistemes electorals i polítics. Els models parlamentaris a Europa. Les institucions de l’estat. Competències de les administracions públiques Moral i ètica polítiques. El nou impuls autonòmic. El model federalista de l’estat

      Mòdul II.   Polítiques Públiques Progressistes. 

Economia política. Política pressupostària Política municipal. Internacional: El procés de globalització. La societat del coneixement. Concepte i tendències.  Polítiques públiques de l’estat de benestar, de sanitat, d’educació, de joventut, d’ocupació, treball i indústria, d’igualtat, solidaritat i cooperació, d’immigració, de justícia i seguretat pública, de cultura, d’esports, de participació ciutadana,...

      Mòdul III.  Habilitats de relació i de comunicació política. 

Tècniques de comunicació política. Comunicació personal. Tècniques de construcció del discurs polític. Tècniques de comunicació en  els mitjans, premsa, ràdio i televisió. Tècniques de consciència i control corporal. Relaxació, respiració. Educació de la veu.

      Mòdul IV.  Fonaments i recursos del lideratge. 

Lideratge personal.  Lideratge polític. Criteris i habilitats. Direcció de grups i reunions. Mediació i gestió de conflictes. Tècniques electorals i màrqueting polític.  Planificació estratègica

      Mòdul V.  TICs aplicades a la política.

Tècniques d’investigació a la xarxa. Treball en xarxa. Les TICs com a eines per al lideratge i la gestió polítiques. Formules interactives de relació de la ciutadania amb l’administració.

      Mòdul VI. Treball Final de Màster. 

És el treball que pot reunir l'experiència personal adquirida per l'alumne o alumna i els aprenentatges assolits al llarg del curs, amb un resultat que ha de ser d'utilitat per a la persona que l'ha fet i per a la societat. Serà desenvolupament de l'Avantprojecte dissenyat al Mòdul II.

 

Campus d'excel·lència internacional U A B